Dự án : Nhà ở xã hội chung cư Sơn An, phường Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Đã bàn giao đưa vào sử dụng:
  • 3 thang máy hiệu FUJI 1000kg, 21 điểm dừng, tốc độ 105 m/p
  • 1 thang máy dịch vụ hiệu FUJI 500kg, 21 điểm dừng, tốc độ 90m/p
  • 1 thang máy khách hiệu FUJI 1350kg, 21 điểm dừng, tốc độ 105m/p