Tên dự án: Golden City 12 (Nhà ở cán bộ chiến sĩ tỉnh Nghệ An)
Địa điểm: Đường V.I. Lê Nin, Nghi Phú, Tp. Vinh
Thang máy FUJI VN hân hạnh là nhà cung cấp thang máy cho dự án.